Strona główna Nowości O nas Regulamin Galeria Kontakt

Projekty

Pomysł zorganizowania Stowarzyszenia nie ulegał wątpliwości. Nie ma w regionie aktualnie żadnej organizacji, która chciała by pokierować i zorganizować wokół siebie pasjonatów różnych dziedzin.
I tak narodziło się nasze Stowarzyszenie. Nie ukrywamy że założyciele Stowarzyszenia od zawsze zaangażowani byli w działalność akwarystyczną. Nie mniej Kochamy Przyrodę i stąd ogólne stowarzyszenie, chętnie skupiające wszystkich pasjonatów przyrody oraz hobbystów chcących dzielić się wiedzą, aktywnie działać.

Stowarzyszenie Przyrodnicze Habitat będzie kontynuowało działalność Klubu Miłośników Ryb Akwariowych w Lublinie.Nasze cele określone zostały w §5 Regulaminu Stowarzyszenia.
Celem działania Stowarzyszenia jest:
1) krzewienie w społeczeństwie polskim i międzynarodowym wśród dorosłych i młodzieży, zainteresowań przyrodniczych w szczególności zamiłowania do akwarium,
2) Kształtowanie właściwych postaw człowieka, przez ukazywanie bogactwa, piękna i znaczenia przyrody, budzenie jej umiłowania i poszanowania,
3) Kształtowanie właściwych postaw człowieka w zakresie humanitarnej hodowli zwierząt i warunków bytowania organizmów których życie związane jest ze środowiskiem właściwym dla danego gatunku,
4) Upowszechnianie wiedzy o przyrodzie w szczególności hydrobiologii,
5) Zapobieganie introdukcji obcych gatunków ryb i zwierząt do rodzimych ekosystemów.


Sekcje


W obrębie Stowarzyszenia pragniemy powołać do życia "sekcje". Miałoby to na celu usystematyzowanie działań oraz zainteresowań członków Stowarzyszenia. Za prowadzenie Sekcji odpowiedzialna była by jedna osoba, która koordynowała by prace oraz zajmowała się merytoryczną częścią swojej działalności. Mogą to być np. Sekcja Akwarystyczna, Sekcja Ornitologiczna, Sekcja Botaniczna itp. Dołożymy wszelkich starań aby osoby podejmujące inicjatywę wykreowania własnej sekcji skutecznie realizowały swoje zadania.